Garanția produselor

Stimate Cumpărător, esuper.md aduce sincere mulțumiri pentru alegerea Dvs. și își asumă responsabilitatea privind deservirea pe perioada de garanție a produsului.

Dispoziții Generate:

1.  Garanția la produsele vîndute de compania esuper.md, prevede reparația gratuită sau înlocuirea lor cu altele similare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

2.  Pentru a beneficia de garanție, trebuie să prezentați bonul fiscal sau factura în original și certificatul de garanție îndeplinit corect.

3.  esuper.md se obligă să înlăture defecțiunile componentelor pe întreaga perioadă de garanție.

4.  Livrarea mărfii defecte se va efectua pe  adresa: orașul Chișinău, str. Voluntarilor 15, tel. 078113737

5.  Produsele defectate se prezintă în cutia originală cu setul complet de accesorii.

 

Situațiile ce duc la pierderea (anularea) garanției:

1.  În cazul corectării sau falsificării certificatului de garanție, imposibilității de a identifica modelul și/sau numărul de serie (fabricare) a produsului, precum și pierderea acestuia sau a actului de achiziții;

2.  Deteriorări și defecțiuni datorate transportului fără ambalajul potrivit al produsului și manipulării necorespunzătoare a acestuia;

3.  Defecțiuni provocate de condițiile improprii, prin schimbarea stării originale, prin influiențe naturale, spre ex.: rugină, condensare, praf în exces sau defecțiuni cauzate de rozătoare și insecte;

4.  Deteriorări și defecțiuni provocate de calamitățile naturale (fulgere, incendii, inundații);

5.  Defecțiuni provocate de cumpărător prin încălcarea regulilor de instalare, utilizare și exploatare în condițiile necorespunzătoare contrar recomandărilor din instrucțiunile de folosire, sau folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate;

6.  Intervenții asupra produselor executate de către persoane neautorizate de vânzător, furnizor sau producător;

7.  Deteriorări generate de necorespunderea parametrilor rețelelor de alimentare, de telecomunicații și de cabluri cu standardele de stat (de ex. fluctuațiile de tensiune de pe rețeaua electrică);

8.  Desigilarea în urma instalării bunului sigilat de vânzător sau producător, lipsa sau deteriorarea acestuia;

9.  Garanția nu se răspîndește asupra consumabilelor (acumulatoare, baterii, cartușe, hîrtie termică).